Drents volkslied en Drentse vlag

Druk op de Drentse vlag en u hoort het Drentse volkslied

Drents volkslied
"Mijn Drenthe"

Ik heb u lief, mijn heerlijk landje,
Mijn enig Drentheland,
Ik min de eenvoud in uw schoonheid,
'k Heb u mijn hart verpand;
Mijn taak vervuld' ik blijde,
Waarheen ook plicht mij riep,
Uw geest was 't, die mij leidde,
Daarom vergeet 'k niet.

'k Hoor nog de lieve, heldre klokjes
bij zinkend' avondzon,
Als schaapjes keerden van de heide
Een moeder met ons zong:
O, kon ik nog eens horen,
Dat lied in 't schemeruur!
En vaders schoon vertelsel
Bij 't vrolijk knappend vuur!

'k Zie nog uw brink met forsche eiken,
Waar ik mijn makkers vond,
Waar ik mijn tenen mandje vulde
Met eikels, glad en rond;
Daar, bij die oude linde,
Kwam 'k met mijn vrienden saam,
Zo menig vriend ging henen,
De schors bewaart zijn naam.

Die beelden uit dat zoet verleden,
Wat bleven zij bij mij!
Vaak heb ik zwaren strijd gestreden
Dan hielpen, sterkten zij!
En nu, ten volle dankbaar,
Wijd 'k u mijn beste lied,
Mijn heilrijk, heerlijk Drenthe
Vergeten kan 'k u niet!